Ezagutu Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordea

Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordearen egitekoa, organo aholku-emaile gisa, honako hau izango da: Euskal Zuzenbide Zibilaren garapena sustatzea, ikerketaren, ebaluazioaren eta eztabaidaren bidez. Legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari buruzko proposamenak eta aholkularitza, gai horri buruzko lege-berrikuntzak eta -aldaketak proposatzea.