Antolaketa egitura

 • Egungo kideak
 • Aurreko kideak:
  • Jorge Sanchez Moreno, bokala Arabako Abokatuen Elkargo Ohoretsuaren izenean (2017ko irailaren 22tik 2022ko azaroaren 22ra).

  • Maria Begoña Ruiz Alutiz, bokala Erregistratzaileen Elkargoko Euskal Autonomia Erkidegoko Dekanotzaren izenean (2019ko ekainaren 19tik 2022ko azaroaren 22ra)

  • Asier Fernández Ruiz, Erregistratzaileen Elkargoko Euskal Autonomia Erkidegoko Dekanotzaren aldetik bokala (2017ko irailaren 22tik 2022ko azaroaren 22ra)

  • Maria Mercedes Marco Saenz De Ormijana, Arabako Prokuradoreen Elkargo Ohoretsuaren aldetik bokala (2019ko ekainaren 19tik 2022ko azaroaren 22ra).

  • Jacinto Gil Rodriguez, Euskal Herriko Unibertsitatearen aldetik bokala (2017ko irailaren 22tik 2022ko azaroaren 22ra).

  • Elixabete Etxanobe Landajuela, bokala Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren izenean, zuzenbide zibilaren arloan eskumena duen saila den aldetik, (2017ko irailaren 22tik 2021eko martxoaren 24ra).

  • Tatiana González San Sebastián, bokala Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren izenean, zuzenbide zibilaren arloan eskumena duen saila den aldetik, (2017ko irailaren 22tik 2021eko martxoaren 24ra).

  • Alkain Oribe Mendizabal, Eusko Legebiltzarraren aldetik bokala (2017ko irailaren 22tik 2021eko martxoaren 24ra).

  • Santiago Larrazabal Basañez, Lan eta Enplegu Sailaren aldetik, gizarte-ekonomiaren arloan eskumena duen saila den aldetik (2017ko irailaren 22tik 2021eko martxoaren 24ra).

  • Antonio Garcia Martinez, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren izenean bokala, Euskal Autonomia Erkidegoan diharduen magistratu gisa (2017ko irailaren 22tik 2019ko abenduaren 17ra)

  • Julian Sanchez Alamillo, Arabako Prokuradoreen Elkargo Ohoretsuaren bokala (2017ko irailaren 22tik 2019ko ekainaren 19ra).

  • M.ª Larraitz Franco Galarraga, Euskal Herriko Notario Elkargo Ohoretsuaren bokala (2017ko irailaren 22an, 2019ko ekainaren 19an).

  • Enrique Maside Paramo, Erregistratzaileen Elkargoko Euskal Autonomia Erkidegoko Dekanotzaren bokala (2017ko irailaren 22an, 2019ko ekainaren 19an).

  • Jone Elizarán Arruabarrena, bokala Gipuzkoako Abokatuen Elkargoaren izenean (2017ko irailaren 22tik 2023ko martxoaren 22ra)

Idazkaritza Nagusiaren zuzendaritzapean, batzorde tekniko bat eratzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailetako aholkularitza juridikoetako eta Zerbitzu Juridiko Nagusiko letraduek osatua, Batzordeko beste organuei jarraikako laguntza emateko.